KOGNiTION, ADFÆRD OG FØLELSER
Den kognitive model handler om tanker og erkendelse på det tankemæssige plan. Menneskers tanker og følelser er suverænt styrende for vores adfærd. Vores mentale tilstand i den givne situation er afgørende for vores vurderinger, vores indstilling, måde at interagere samt problemløse på. Den kognitive tilgang er således først og fremmest en lærings- og udviklingsproces med sigte på sunde tankemønstre, hensigtsmæssige handlinger og konstruktive løsninger.