VæRKTøJER

Hvordan arbejder vi

Nogle arbejdspladser har en fysioterapeut eller massør tilknyttet, hvor medarbejderen kan få hjælp, når det gør ondt i ryggen, musklerne mv. Hos Lifeatwork får medarbejderen hjælp gennem en strategisk udviklingssamtale – på arbejdspladsen eller online – når der er udfordringer på det personlige plan:

 • Stress og sygefravær
 • Konflikter med chef eller kollega
 • Balancen mellem arbejds- og privatliv
 • Mobning og chikane
 • Bekymring før den årlige MUS samtale
 • Arbejdsopgaverne er pludselig uoverskuelige
 • Jobforfremmelsen er kompleks
 • En omorganisering i virksomheden vækker bekymring
 
Hoved og krop hænger sammen. Nogle gange står kroppen “i vejen” for at kunne arbejde med de mentale udfordringer. Her er der behov for at få kigget på kroppens signaler og kroppens fysiske udfordringer for at genskabe balance mellem hoved og krop. Her arbejder Lifeatwork med grundpincipperne i den fysiske træningsform og den anatomiske viden gennem Pilates. Lifeatwork har bredt kendskab til principperne og træningsformen gennem uddannelsen som certificeret Pilatesinstruktør.

 

Hos Lifeatwork kommer medarbejderen til at vokse i sin professionelle rolle, medarbejderen kommer til at møde sig selv i en ny, styrket udgave og bliver klædt på med nye strategier og værktøjer til at navigere i en kompleks hverdag i det moderne arbejdsliv.

 • Indsigt i kilder til stress og forebyggelsesstrategier
 • Hjælp til håndtering af relationer – kollegaer, leder, kunder
 • Indsigt i egen personlighed og personlige mønstre
 • Styrkelse af den personlige autoritet i den professionelle rolle
 • Hjælp til håndtering af komplekse situationer og forhold
 • Redskaber og vejen til personlig centrering og balance
 • Realisering af potentialer og nye veje frem
 

Lifeatwork samtaler om det ”der fylder”. Lytter og spørger ind til den problematik, som samtalen drejer sig om. Lifeatwork fokuserer på at hjælpe medarbejdere med at blive opmærksomme på det ”der fylder”, at lære at acceptere det og regulere det og at kunne reflektere over det for at danne mening. Derved kan medarbejderen støttes til at kunne bruge sine kompetencer og værdier som et pålideligt navigationsapparat, der tjener ham/hende hensigtsmæssigt. Det er en strategisk udviklingssamtale mellem mennesker, hvor medarbejderens identitet, handlinger og følelser bringes i spil.

Medarbejderen modtager en personlig værktøjsbog, hvori der er metoder, øvelser og egen refleksion. Der vil typisk være en kombinationen af samtaler og øvelser.

Denne kombination af samtaler og øvelser har stor effekt på behandling af det der fylder ex stress.

Lidt om metoden

Hos Lifeatwork arbejder vi med modellen ”Isbjerget” som udgangspunkt for enhver proces med medarbejderen. Isbjerget indeholder flere niveauer af medarbejdernes identitet.
På toppen af isbjerget ser vi det faglige niveau. Det er ofte her medarbejderen vurderes og her hvor det er tydeligst, hvis der sker en forandring i medarbejderens trivsel. Det er derfor også her, der ofte symptombehandles.

Under overfladen er relationsniveau’et og det personlige niveau. Selvom overfladen symptombehandles så er det ofte under overfladen, at svarene til og behandlingen af overfladens symptomer skal findes.

Det praktiske

Samtalernes varighed er 1 time. 

Alle samtaler er fortrolige. Dvs. der videregives ingen oplysninger fra samtalerne med Lifeatwork til virksomheden, leder el. lignende. Der underskrives ligeså en fortrolighedsaftale mellem Lifeatwork og virksomheden.

I løbet af den første samtale vil medarbejderen og konsulenten i fællesskab få klarlagt, hvad udfordringerne består af, og hvad medarbejderen ønsker at få ud af samtaleforløbet. Det kan være, at medarbejderen har brug for en enkelt samtale. Det kan også være, at medarbejderen har brug for et forløb med flere samtaler.
Det er muligt at booke samtalen de dage, hvor der er lavet en specifik aftale med medarbejderens virksomhed.

Hvad er resultatet

Vi vil alle opleve kriser i vores arbejdsliv hvad enten det har privat eller arbejdsmæssig karakter. Forskellen på, hvordan vi kommer igennem krisen, er, hvordan vi behandler krisen. Den billigste behandling er den, hvor ”skaden” ikke er sket ex. sygdomsfravær i forbindelse med stress, mobning, konflikter mv. Altså, der hvor der arbejdes forebyggende. Det er billigst for både virksomheden og medarbejderen.

Og der er faktisk penge i forebyggelse. Når arbejdspladsen investerer i at arbejde struktureret og strategisk med forebyggelse, kan det give positive tal på bundlinjen for hver investeret krone. Medarbejdere, som går på arbejde med psykiske skavanker, kan også have en så nedsat produktivitet, at det koster virksomheden mere end almindeligt sygefravær.

Medarbejdere, som går på arbejde med skavanker, smerter og sygdom, har en så nedsat produktivitet, at det koster virksomheden 7 gange mere end almindeligt sygefravær.

Når arbejdspladsen arbejder struktureret og strategisk med forebyggelse kan det give op til 5 kr. igen på hver investeret krone – så det er en god forretning at investere i forebyggende tiltag målrettet virksomhedens behov

(kilde: Strategisk sundhed, Mads Andreasen m.fl.).

Kommer den stressramte ikke tilbage på job er der udgifter til rekruttering og oplæring af ny medarbejder. Iflg. Stressakademiet koster det ca. 500.000 kr. at erstatte en medarbejder med akademisk uddannelse og ca. 300.000 kr. at erstatte en medarbejder uden akademisk uddannelse.

(kilde: Stressakademiet.dk).

I samarbejde med virksomheden tilbyder Lifeatwork at udarbejde en økonomisk effektmåling af resultaterne, så indtjeningen kan afkodes direkte på bundlinjen.

Afhængig af virksomhedens KPI-målinger kan de økonomiske resultater være baseret på sygefravær, dækningsbidrag pr. medarbejder, kvalitet i opgaverne mv.

Medarbejderen vil også blive tilbudt, at vi sammen laver en personlig og fortrolig effektmåling af forløbet. Medarbejderen udfylder et spørgeskema før og efter samtaleforløbet.