MENTALiSERiNG

Ifølge Susan Hart, som er landets førende ekspert indenfor neuroaffektiv udviklingspsykologi, så håndteres vores evne til rationel mentalisering i den kognitive del af hjerne, den tænkende hjerne. Og ved at arbejde med den kognitive del af hjernen, kan vi styrke vores evne til mentalisering.


Når vi mentaliserer ser vi den andens perspektiv samtidig med, at vi holder fast i sig selv. I mentaliseringsprocessen lærer vi egne følelser og tanker at kende. Og vi forstår, at de er baggrunden for vores adfærd. Forskning fortæller, at mentalisering kan, når det implementeres i en organisatorisk kontekst, føre til øget empowerment og lavere grad af depressive symptomer. Her får du en smagsprøve på hvad mentalisering er.