COOKIE- OG PERSONDATAPOLITiK

Persondatapolitik hos Lifeatwork
Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Lifeatwork.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler
Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

Lifeatwork indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:
– Besøger vores hjemmeside

Den dataansvarlige
Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.lifeatwork.dk er Lifeatwork, bakkegårdsvej 5c, 3060 Espergærde, cvr nr.

Behandlingsgrundlag og formål
Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 5 år efter, at du har modtaget din vare eller ydelse.

Andre modtagere af personoplysninger
Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hos WordPress , der fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i WordPress datacentre.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

 

Dine rettigheder
Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse daniel@lifeatwork.dk

Cookiepolitik

Tredjeparts Cookies

Via en cookie, Facebook Pixel, kommunikeres din adfærd til Facebook til brug for annoncering på Facebook’s news feed. Vi deler ikke andre informationer med Facebook, som Facebook direkte kan henføre til dine persondata. Facebook er i den forbindelse selvstændig dataansvarlig og har selvstændigt pligt til at informere dig om deres behandling af dine personoplysninger.
Hvis du ønsker indsigt i de oplysninger, som Facebook selvstændigt behandler om dig, vil du nemt og hurtigt kunne få adgang hertil fra din Facebook-profil ved at benytte de værktøjer, som Facebook stiller til rådighed til dette formål, herunder ”Download dine oplysninger” og ”Aktivitetslog”.

Sådan sletter du cookies

Ønsker du at slette vores cookies på din computer, fx efter dit besøg, kan du selv gøre det. Brug evt. denne vejledning, som dækker de mest gængse browsere.

Husk: Bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.